Vyhlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo obce Dubovica (www.dubovica.wordpress.com) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov na svojom webovom sídle.

—————————————————————————————————————

OZNAM

Od 1.6. 2015  sa mení prevádzka bowlingovej miestnosti

Miestnosť otvorená na základe objednávok

Objednať sa môžete   na obecnom úrade  pondelok  – piatok  do 15.00 hod.  na tel. č.  :

– 0917  586 615

– 0911 572 047

– 0911 233 227

– 051 4572047

—————————————————————————————————–

OZNAM

V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov si Vás  prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľuje požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Vašej obce.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Viac informácii:

————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

 “A” mužstvo dospelých

20.6.2015 ( Sobota)– Začiatok   zápasu o 17.00 hod.  (čas odchodu 16.00 hod.)

Futbalový zápas o Pohár oblastného futbalového zväzu

Brezovica  –  Dubovica

 Dorast

– Začiatok  zápasu o   hod.     (čas odchodu     hod.)


 Žiaci

(Sobota)– Začiatok zápasu o   hod.  (čas odchodu  hod.)


______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto  _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.