Hlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo obce Dubovica (www.dubovica.wordpress.com) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov na svojom webovom sídle

——————————————————————————————————————————————————

OZNAM

Zápis do Materskej školy v Dubovici  od 2. – 13 mája 2016

 

zápis———————————————————————————————————————————————————————-

Výzva na voľby členov rady školy

 Obec Dubovica, zriaďovateľ Základnej školy v Dubovici č. 374, v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

  Výzva……

—————————————————————————————————————————————————————————–

 OZNAM

Prerušenie distribúcie elektriny

———————————————————————————————————————————————————————————————————
V súčasnosti  realizujeme  projekt  “Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Dubovica”  viac  informáciu po kliknutí

 

——————————————————————————————————————————————————————-

 OZNAM

Od 29.4. 2016  sa mení prevádzka bowlingovej miestnosti

Bowlingová  miestnosť bude otvorená pre verejnosť   ná základe objednávok.

Objednať sa môžete   na obecnom úrade  pondelok  – piatok  do 15.00 hod.  na tel. č.  :

– 0917  586 615

– 0911 572 047

– 0911 233 227

– 051 4572047

—————————————————————————————————–

Ochrana lesov pred požiarmi

ochrana lesov letak1 [Režim kompatibility]

——————————————————————————————

OZNAM

V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov si Vás  prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľuje požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Vašej obce.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Viac informácii:

————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

 “A” –  mužstvo dospelých 

1.5.2016 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o   10.30    hod.  (čas odchodu   hod.)

 Dubovica – Široké

 Dorast

30.4.2016  (Sobota) – Začiatok zápasu  hod. 15.00   (čas odchodu   hod.)

 Dubovica – Drienov

 Žiaci   – voľno

1.5.2016 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o   13.15    hod.  (čas odchodu    hod.)

 

  Dubovica  – Brezovička


______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto  ____________________________________________________

Zmena cestovného poriadku

 Zmena cestovného  poriadku 708404  platnosť od 13.12.2015

Cestovný poriadok linky 708404 pre rok 2016 s platnosťou od 13.12.2015.

Popis zmeny: časová úprava odchodu spoja č. 35 zo zastávky Lipany,AS z 6.47 hod. na 6.35 hod.

9 zo zastávky Lipany, AS z 7.10 hod. na 7.05 hod.

12 zo zastávky Dubovica hor.koniec z 6.57 na 6.4 5hod.

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Ochrana lesov pred požiarmi  – usmernenie

——————————————————————————————————————————-

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.