Vyhlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo obce Dubovica (www.dubovica.wordpress.com) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov na svojom webovom sídle

———————————————————————————————————————–

V súčasnosti  realizujeme  projekt  “Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Dubovica”  viac  informáciu po kliknutí

verejne obstaravania

———————————————————————————————————————–

FAŠIANGY   S     FOLKLÓROM

 

Kedy :    6.2.2016      o 15.00 hod.      

     

Kde:    Viacúčelový dom Dubovica

Program:

Fašengy” Ket fašengi, ta fašengi, ta še fašengujeme”

—————————————————————————————————————————————————————————————

OZNAM

Poľovnícke združenie Žiabky Dubovica  v súlade so zákon č. 274/2009  v znení neskorších predpisov ako užívateľ  poľovného revíru je povinný  dohodnúť s užívateľom pozemku spôsob a formu minimalizácie škôd  spôsobených zverou a na zveri. Viac informácii vo výzve

Výzva

 

——————————————————————————————————————————————————————-

 

OZNAM

Od 20.11. 2015  sa mení prevádzka bowlingovej miestnosti

Bowlingová  miestnosť bude otvorená pre verejnosť  každý piatok, sobotu a nedeľu 

     od 19.00 hod.      do 21.00 hod.

Miestnosť  je možné objednať si  aj na základe objednávky.

Objednať sa môžete   na obecnom úrade  pondelok  – piatok  do 15.00 hod.  na tel. č.  :

– 0917  586 615

– 0911 572 047

– 0911 233 227

– 051 4572047

—————————————————————————————————–

OZNAM

V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov si Vás  prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľuje požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Vašej obce.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Viac informácii:

————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

 “A” –  mužstvo dospelých –  voľno

15.11.2015 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o   hod.  (čas odchodu     hod.)

   Dubovica –

 Dorast  – voľno

14.11.2015  (Sobota) – Začiatok zápasu  hod. (čas odchodu   hod.)

 Chmiňany  –   Dubovica

 Žiaci   – voľno

  – Začiatok zápasu o   hod.  (čas odchodu  hod.)


______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto  ____________________________________________________

Zmena cestovného poriadku

 Zmena cestovného  poriadku 708404  platnosť od 13.12.2015

Cestovný poriadok linky 708404 pre rok 2016 s platnosťou od 13.12.2015.

Popis zmeny: časová úprava odchodu spoja č. 35 zo zastávky Lipany,AS z 6.47 hod. na 6.35 hod.

9 zo zastávky Lipany, AS z 7.10 hod. na 7.05 hod.

12 zo zastávky Dubovica hor.koniec z 6.57 na 6.4 5hod.

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.