Vyhlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo obce Dubovica (www.dubovica.wordpress.com) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov na svojom webovom sídle.

—————————————————————————————————————

______________________________

O Z N A M

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje  voľbu hlavného kontrolóra  na deň       16. júla 2015,     ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Dubovici.
Podrobnosti v prílohe:

Voľba hlavného kontrolóra

——————————————————————————————————————————————

OZNAM

 

Od 1.6. 2015  sa mení prevádzka bowlingovej miestnosti

Miestnosť otvorená na základe objednávok

Objednať sa môžete   na obecnom úrade  pondelok  – piatok  do 15.00 hod.  na tel. č.  :

– 0917  586 615

– 0911 572 047

– 0911 233 227

– 051 4572 047

—————————————————————————————————–

OZNAM

V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov si Vás  prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľuje požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Vašej obce.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Viac informácii:

————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

 “A” mužstvo dospelých

20.6.2015 ( Sobota)– Začiatok   zápasu o 17.00 hod.  (čas odchodu 16.00 hod.)

Futbalový zápas o Pohár oblastného futbalového zväzu

Brezovica  –  Dubovica

 Dorast

– Začiatok  zápasu o   hod.     (čas odchodu     hod.)


 Žiaci

(Sobota)– Začiatok zápasu o   hod.  (čas odchodu  hod.)


______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto  _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.