Vyhlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo obce Dubovica (www.dubovica.wordpress.com) sa      v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov na svojom webovom sídle.

——————————————————————————————————————————————

 M D Ž

    Žena je nositeľkou života, obetavou matkou, chápajúcou manželkou, pilierom domova.

     Ďakujeme Vám za Vašu lásku, starostlivosť, obetavosť, pochopenie. Ďakujeme Vám za to, že Vás máme, veď život bez žien by bol ako záhrada bez kvetov.

       Dovoľte mi, aby som Vám k vášmu  sviatku poprial všetko len to najlepšie. Hlavne veľa zdravia – lebo je vzácne, šťastia – lebo prináša spokojný život, lásku- lebo je krásna, ale veľmi krehká, pochopenie –lebo je utešujúce a úprimné.

                                                                                            Ladislav Timčo
starosta obce
                                                                                             
———————————————————————————————-

OZNAM

Zápis do  MŠ

v Dubovici   viac    TU

———————————————————————————-

OZNAM

Opis  zápisnice okrskovej komisie pre referendum

———————————————————————–

FUTBALOVÉ ZÁPASY

 “A” mužstvo dospelých

   ()- Začiatok   zápasu o  hod.  (čas odchodu    hod.)

 Dorast

   ()- Začiatok  zápasu o   hod.     (čas odchodu  .00  hod.)

Žiaci

   ()- Začiatok zápasu o   hod.  (čas odchodu  00 hod.)


______________________________________________________________________________________________

O z n a m    vykurovacia sezóna

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto  _______________________________________________________________________________________

Cestovný poriadok platný od 14.12.2014

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.