Počet obyvateľov v kategóriách

Počet obyvateľov k 31.12.2012 – trvalý pobyt
1503
Muži 759
Ženy 744
—————————————————————— —————
vek    0-15 rokov 305
vek  16-18 rokov 83
vek  19-60 muži 452
vek  19-60 ženy 414
vek nad 60 muži 113
vek nad 60 ženy 136

Počet obyvateľov

r.2009 r.2010 r.2011 r.2012
Počet obyvateľov
1479 1500 1503 1492
Prechodný pobyt
18 16 7
Narodení 25 21 12 13
Zomrelí 11 10 11 16
Prisťahovaní 26 23 10 12
Odsťahovaní 22 13 27 22
Počet sobášov 13 12 10 12

Graf počtu obyvateľstva