Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa určil deň konania volieb  na sobotu 5.marca 2016

viac informácií:

 

Zápisnica o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR _

 

Rozhodnutie predsedu NR SR

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Elektronická  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradník do okrskovej volebnej komisie:

ocudubovica@stonline.sk

———————————————————————————————————————————-

Voľby  do Národnej rady SR – 2012

Voľby do orgánov NR – zápisnica