Názov projektu:   Rekonštrukcia a modernizácia

                                  verejného osvetlenia v obci

                                 Dubovica

 

 Kód v ITMS:                25120220516

 

Tabuľa  vo

     Vďaka podpore z EÚ sa realizoval projekt rekonštrukcie a modernizácie zastaraného verejného osvetlenia v obci, ktorého cieľom bolo znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť kvalitu verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity osvetlenia v obci Dubovica.

Projekt riešil výmenu 82 ks existujúcich svietidiel za nové energeticky efektívnejšie a kvalitnejšie svietidlá a zabudovanie nových 114 ks svietidiel do existujúceho systému VO obce Dubovica. V rámci projektu sa vymenili všetky výložníky za nové, spĺňajúce normy. Na  miesto 3. starých rozvádzačov sa  vybudoval 1 nový  moderný riadiaci systém pre riadenie a vzdialenú správu verejného osvetlenia. Modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu a to aj pri zvýšení počtu svietidiel je 74,5 %. Predpokladaná úspora energie je podľa štúdie 194,4 GJ/rok.  Realizáciou  projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu kriminality. Po modernizácii VO sa uskutočnilo svetelno-technické meranie.

Celkové  náklady  na projekt  :        186 108,80 €

Dotácia nenávrat. fin. príspevku:     176 803,36 €