aa

Číslo objednávky: 1/2016
Popis:Objednávame u Vás kancelárske potreby na rok 2016 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GLOBUS, Vladislavom Gladišom, Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.1.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Číslo objednávky: 2/2016
Popis:Objednávame u Vás materiál v roku 2016 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Domáce potreby, s.r.o., Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.01.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016

Číslo objednávky: 3/2016
Popis:  Objednávame u Vás tovar a práce pre rok 2016 podľa požiadavky.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ivan Bondra, Mudroňová 3, Prešov a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.01.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016

Číslo objednávky:4/2016
Popis: Objednávame u Vás dodávku tovaru  a služby pre rok 2016 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
PHB, s.r.o., Kamenica a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.01.20106    Dátum zverejnenia: 15.01.2016

Číslo objednávky: 5/2016
Popis: Objednávame u Vás údržbu a opravu verejného osvetlenia na rok 2016 podľa požiadavky.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ing. Ladislav Hrabčák, Elektromontáže, Nám. sv. Martina 89, Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.01.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016

Číslo objednávky: 6/2016
Popis: Objednávame u Vás stavebný materiál a tovar   pre rok 2016 podľa požiadavky na základe telefonického upresnenia.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: STAV-MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.01.2016   Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Číslo objednávky: 7/2016
Popis: Objednávame u Vás dodávku tovaru na rok 2016 podľa potreby
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  MIREX – Armatúry , s.r.o., Železničná 11 Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.1.2016  Dátum zverejnenia:  15.01.2016
Číslo objednávky:  8/2016
Popis: Objednávame u Vás zabezpečenie VO v rámci projektu – obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov v čiastke 2.000,00 €  bez DPH
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Lasachi s.r.o., Volgogradská 9 Prešov  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.1.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Číslo objednávky: 9/2016
Popis: Objednávame u Vás preklad súhrnnej správy č. 7 k projektu MuLuDu zo slovenského jazyka do poľského v cene 60,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Izabela Zajac, ul. Garbarska 24/35 31 131 Krakow Poľsko,  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.01.2016  Dátum zverejnenia:  15.01.2016
Číslo objednávky:  10 /2016
Popis: Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína pre obvod spalín z plynu v telocvični ZŠ Dubovica v cene 15 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ján Molnár – Kominárstvo, Kamenica 646 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.01. 2016   Dátum zverejnenia: 18.01.2016
Číslo objednávky:  email /2016
Popis: Objednávame u Vás  inštaláciu update programu na rok 2016  v cene 170,56 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov,  IČO: 31666108  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  02.02.2016    Dátum zverejnenia:  02.02.2016
Číslo objednávky: 11/2016
Popis: Objednávame u Vás revíziu el. inštalácie v telocvični – MŠ Dubovica v cene 220 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jozef Jacko, Odbojárska 42, 082 71 Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.01.2016 Dátum zverejnenia: 18.01.2016
Číslo objednávky: 12/2016
Popis: Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu k projektu”Obnova MŠ Dubovica  – zvýšenie energetickej účinnosti budov” v celkovej cene 5880 €.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  4 ARCH STUDIO s.r.o., Veterná 655/6 Haniska  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
5.2.2016      Dátum zverejnenia: 8.2.2016
Číslo objednávky: 13/2016
Popis: Objednávame u Vás vypracovanie energetického auditu pre stavbu “Obnova MŠ Dubovica  – zvýšenie energetickej účinnosti budov” v celkovej sume 4.550,-  €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  TENES s.r.o., Komarany  85 Vranov nad Topľou  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.2.2016  Dátum zverejnenia: 8.2.2016
Číslo objednávky: 14 /2016
Popis: Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti o NFP k projektu “Obnova MŠ Dubovica  – zvýšenie energetickej účinnosti budov” v celkovej čiastke 900,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: TIBURON s.r.o., Levočská 12, Prešov  a Obec Dubovica, vz.  Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
5.2.2016  Dátum zverejnenia: 8.2.2016
Číslo objednávky:  15/2016
Popis: Objednávame u Vás preklad zo slovenčiny do poľštiny v celkovej čiastke 25,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  IZABELA ZAJAc, Celapolka, Garbiarska 24/35, Krakow   a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  15.2.2016  Dátum zverejnenia: 16.2.2016
Číslo objednávky: 16 /2016
Popis: Objednávame u Vás Dodávku a montáž plastových okien 4 ks, plastové dvere 1 ks v celkovej cene  1157,16 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Glastav.s.r.o. Železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  22.2.2016 Dátum zverejnenia: 23.2.2016
Číslo objednávky: 17/2016
Popis: Objednávame u Vás kultúrne divadelné vystúpenie “Ženský zákon”  dňa 13.3.2016 o 15.30 hod. v kultúrnom dome Dubovica v celkovej cene 350,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: OZ na Doske , Vlada Clementisa 14 Prešov  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.2.2016   Dátum zverejnenia:  23.2.2016
Číslo objednávky:  18/2016
Popis: Objednávame u Vás satén červený  34 m,  podšívku bielu 70 m v cene 106,39 €  – materiál na oponu v sále kultúrneho domu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: ODEVA spol, s.r.o., Kapt. Nálepku 4, Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  1.3.2016  Dátum zverejnenia: 4.3.2016
Číslo objednávky: 19 /2016
Popis: Objednávame u Vás vypracovanie energ. projektového hodnotenia k stavebnému povoleniu na stavbu “Obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov” v čiastke 500,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: TENES s.r.o., Komarany 85 Vranov nad Topľou a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.3.2016 Dátum zverejnenia: 4.3.2016
Číslo objednávky: 20 /2016
Popis: Objednávame u Vás dodávku a montáž betónového plota vo výške 150 cm a dĺžke 46 bm, zhora platňa presvetlená s dopravou a vykládkov v celkovej cene 2890,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  PROFIL INVEST s.r.o., Staničná 1250, Vranov Nad Topľou a Obec Dubovica, vz, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.3.2016  Dátum zverejnenia: 16.3.2016
Číslo objednávky: 21/2016
Popis: Objednávame u Vás opravu kanalizačného potrubia po zosuve pôdy v časti smer Holcia pod ovčiarňou v celkovej čiastke 4992,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Slovdach,s.r.o., Popradská 23, Stará Ľubovňa, a Obec Dubovica, vz.  Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  9.3.2016   Dátum zverejnenia:  16.3.2016
Číslo objednávky: 22/2016
Popis: Objednávame u Vás plastovú garážovú bránu dvojkrídlovú o rozmeroch 3500×3200 zateplenú s dodávkou a montážou v cene 1.087,00 € s DPH
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Glastav.s.r.o. Železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  9.3.2016  Dátum zverejnenia: 16.3.2016
Číslo objednávky: 23 /2016
Popis: Objednávame u Vás plastové formy striešku na múrik hladké 39x27x5 cm  10 ks v celkovej cene  33,22 €.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  JAZU BB spol. s r.o. Nový Svet 14670/54, Banská Bystrica  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.3.2016 Dátum zverejnenia:  16.3.2016
Číslo objednávky: 24 /2016
Popis: Objednávame u Vás žalúzie horizont. a materiál na opravu elektr. vedenia v požiarnej zbrojnici  v celkovej výške 168,40 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Glastav.s.r.o. Železničná 11, Lipany a Obec Dubovica, vz Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  19.3.2016  Dátum zverejnenia: 21.3.2016
Číslo objednávky: 25/2016
Popis: Objednávame u Vás geometrický plán na zriadenie vecného bremena uloženia kanalizácie cez parc. KNC 672/3 , E 341/5 v k.u. Dubovica Holcija v čiastke 240 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GEP Štefan  Varga , Boženy Nemcovej 12, Prešov 5  a Obec Dubovica, vz.  Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.3.2016  Dátum zverejnenia: 21.3.2016
Číslo objednávky: e mail /2016
Popis: Objednávame u Vás striešku v celkovej cene 44,52 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Gutta ČR Praha spol. s.r.o. Na dlohém lánu 41  Praha a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  27.3.2016  Dátum zverejnenia: 15.4.2016
Číslo objednávky: e mail  /2016
Popis: Objednávame u Vás striešku  v celkovej cene 155,87 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Gutta ČR Praha spol. s.r.o. Na dlohem lánu 41  Praha  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  8.4.2016  Dátum zverejnenia: 15.4.2016
Číslo objednávky: 26 /2016
Popis: Objednávame u Vás PVC krytinu 30 m2 sokel 20 bm, lepidlo 1 kg. v celkovej cene 288,81 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: SALT Elektro, Sabinov, Nám. Slobody 40 a Obec Dubovica, vz.  Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  11.4.2016  Dátum zverejnenia:  15.4.2016
Číslo objednávky: e mail /2016
Popis: Objednávame u Vás na základe telefonického rozhovoru utierky  v počte 324 ks utierok t.j. 27 balení (balenie 12 ks/8 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: obchod@obliečkylusinda.eu. a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  14.4.2016 Dátum zverejnenia:  14.4.2016
Číslo objednávky: 27 /2016
Popis: Objednávame u Vás vytýčenie hraníc parcely č. 670/3 a časti parciel 676/2, 17 cena dohodou celkom 250,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Ing. Miloš Kožuško, geodet, Nám. sv. Martina 93 Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
19.4.2016    Dátum zverejnenia:  21.04.2016
Číslo objednávky: 28/2016
Popis: Objednávame u Vás zvody, žľaby, čelka, kotlíky 2 ks kolena, objímky na odvod dažďovej vody v PZ v čiastke 150,56 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:  
20.04.2016 Dátum zverejnenia: 21.04.2016
Číslo objednávky: 29/2016
Popis: Objednávame u Vás  USB dosky šrauby 12 mm  12,5 m2 + porez v celkovej čiastke 68,4 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.04.2016 Dátum zverejnenia:  21.04.2016
Číslo objednávky:30 /2016
Popis: Objednávame u Vás vodoinštalatérstvo práce vo viacúčelovom dome Dubovica v celkovej cene 155 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Miroslav Janič, Rožkovany 202 Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  4.05.2016  Dátum zverejnenia: 6.5.2016
Číslo objednávky: 31/2016
Popis: Objednávame u Vás koryta betónové žľaby – liatinové 170/140/1000 10 ks v celkovej cene 250,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LIBET, s.r.o., Krivianska 49, Lipany  Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  2.6.2016 Dátum zverejnenia: 5.6.2016
Číslo objednávky: 32/2016
Popis: Objednávame u Vás mulčovaciu  kosu Hurikan F 550 v cene 849,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GARDEN TECHNIK, s.r.o. Levočská 12 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  9.6.2016 Dátum zverejnenia: 10.6.2016
Číslo objednávky: 33/2016
Popis: Objednávame u Vás lano  strunu na krovinorez 2,7 mm  2×720 m v celkovej cene 196,20 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:   Viktória – Hámor s.r.o. Šugovská Dolina 10, Medzev a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  10.6.2016 Dátum zverejnenia:  10.6.2016
Číslo objednávky:  34/2016
Popis: Objednávame u Vás opravu kovovej brány pri cintoríne v celkovej hodnote 1560 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Jozef Jarčuška – KOVUM, Hollého 30 Sabinov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  10.6.2016   Dátum zverejnenia: 10.6.2016
Číslo objednávky:  35 /2016
Popis: Objednávame u Vás  22 ks kníh pre prvý ročník žiakov ZŠ pod názvom “Abeceda múdra teta”  v celkovej cene 132 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Vítezlav Fischer,   Život a zdravie Kokošovce 65 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.06.2016   Dátum zverejnenia: 17.06.2016
Číslo objednávky: 36/2016
Popis: Objednávame u Vás opravu robota kuchyňa a dodanie háku v celkovej hodnote 150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Michal Jedinák ml. Veľký Lipník 8, IČO:43385249 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.6.2016   Dátum zverejnenia: 17.6.2016
Číslo objednávky: 37/2016
Popis: Objednávame u Vás kamenivo s dopravou 53,86 t v celkovej čiastke 510,59 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  20.6.2016   Dátum zverejnenia: 20.6.2016
Číslo objednávky: 38/2016
Popis: Objednávame u Vás tovar v celkovej čiastke 192,72 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Mirex armatúry s.r.o. železničná 11 Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  20.6.2016  Dátum zverejnenia: 24.06.2016
Číslo objednávky: 39/2016
Popis: Objednávame u Vás nohavice  2 ks k dubovickému kroju a 2 ks košele k dubovickému mužskému kroju v celkovej cene 320,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Mária Andrejová Dubovica 115, 082 71  Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
   20.6.2016  Dátum zverejnenia: 20.6.2016
Číslo objednávky: email/2016
Popis: Objednávame u Vás žltý stan o rozmeroch  3×6 m v celkovej sume 220,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jakub Altan –  Uderman s.r.o., Na kameni 385/5, Raslavice  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.6.2016 Dátum zverejnenia:   22.6.2016
Číslo objednávky: 40/2016
Popis: Objednávame u Vás  zemné práce pri  úprave zberného dvora, parkovisko cintorín, čistenie potoka pri ihrisku, výkop a zásyp odvodňovacieho kanála – chodník Lipany  strojom JCB 3 CX v celkovej čiastke 994 €
Identifikačné údaje dodávateľa   a odberateľa:  Jiří Prochádzka, Dubovica 45, 082 71  Lipany a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  20.6.2016   Dátum zverejnenia:  22.6.2016
Číslo objednávky: 41/2016
Popis: Objednávame u Vás Lajblík folklórny  – vyšívaný 7 ks v čiastke  1000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Cipisek ART s.r.o., Podhradik 9, 080 06  Prešov  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.6.2016 Dátum zverejnenia: 30.6.2016
Číslo objednávky: 42/2016
Popis: Objednávame u Vás Wifi router b čiastke celkom 112, 00 Eur
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  MK HLAS Ing. Makara, Bernoláková 5 083 01  Sabinov  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  27.6.2016 Dátum zverejnenia: 30.6.2016
Číslo objednávky:  e mail /2016
Popis: Objednávame u Vás 2 ks kamery Full HD HDCVI s nočným videním, videorekordér, disk na záznam, krabica na stĺp s elektro výbavou, montážny materiál, montáž a doprava v v celkovej cene s DPH 965,76 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  mkhlas@mkhlas.sk  – MK HLAS, s.r.o.,   Bernoláková 73 Sabinov a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
06.07. 2016 Dátum zverejnenia: 8.07.2016 .
Číslo objednávky: 43/2016
Popis: Objednávame u Vás zimnú asfaltovú zmes a 25 kg  vrecia 2 ks v celkovej čiastke 19,34 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Slavko JURKO, JS Agrotechnika, 082 21 Medzany 156 a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
   6.7.2016  Dátum zverejnenia:  8.7.2016
Číslo objednávky: 44 /2016
Popis: Objednávame u Vás posuvné dvere 1030×1850 mm s montážou v celkovej čiastke 195 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Peter Neméth, Nám sv. Martina 89, 082 71  Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  7.7.2016  Dátum zverejnenia: 8.7.2016
Číslo objednávky: 45/2016
Popis: Objednávame u Vás stavebné práce  v objekte materskej školy  – dlažba, obklady v celkovej čiastke  930,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ján Pavel, Dubovica 41, Lipany  a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky: 
7.7.2016  Dátum zverejnenia:  8.7.2016
Číslo objednávky: /2016
Popis:
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:, a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
Dátum zverejnenia:
Číslo objednávky: /2016
Popis:
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:, a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
Dátum zverejnenia:
Číslo objednávky: /2016
Popis:
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:, a Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
Dátum zverejnenia: