Dokunmety


január 2013

február 2013

marec 2013

apríl 2013

máj 2013

jún 2013

júl 2013

august 2013

september 2013

október 2013

november 2013

december 2013

Číslo

Dodávateľ

Predmet

Dátum
zaplatenia

Suma

Spôsob úhrady

07-2011 Orange a.s. Splátka za mobilný telefón 10.01.2011 40,90€ prevodom
08-2011 SPP Splátka za plyn
10.01.2011 264,00€ prevodom
09-2011 Slovak Telekom a.s. Splátka za pevnú linku 10.01.2011 60,99€ prevodom
10-2011 PP spol. s r. o.
Preddavok na Finančného spravodajcu
14.01.2011 21,00€ prevodom
11-2011 Stavomontáže Elektroinštaláčne práce 14.01.2011 600,00€ prevodom
12-2011 VSE
Nedoplatok za elektriku
26.01.2011
1225,73€ prevodom
13-2011 INPROST spol. s.r.o. Tlačivá – Daň z nehnuteľnosti 14.01.2011 12,80€ prevodom
14-2011 Poradca s.r.o.
Záloha za “PORADCA 2011”
20.01.2011 24,30€ prevodom
15-2011 Róbert VALUCH Drevo + poťahy 20.01.2011 63,50€ prevodom
16-2011 INPROST spol. s.r.o.
Obecné noviny 2011
20.01.2011 93,60€ prevodom
17-2011 VSS, a.s. Vodné a stočné KD 20.01.2011 317,12€ prevodom
18-2011 LIM PO, s r.o.
Pamätné listy
20.01.2011 44,00€ prevodom
19-2011 PP spol. s r. o. Finančný spravodajca – Doplatok 2011 20.01.2011 1,23€ prevodom
20-2011 PETIT PRESS, a.s.
Prešovský korzár
20.01.2011 180,56€ prevodom
21-2011 Alianz Splátka poistného 20.01.2011 125,21€ prevodom
22-2011 O.S.V.O. comp a.s.
Svietidlá
27.01.2011 227,70€ prevodom
23-2011 ARR – PSK Služby 27.01.2011 475,21€ prevodom
24-2011 Alianz
Poistné za Zetor
27.01.2011 66,81€ prevodom
25-2011 SODEXO PASS, s.r.o. Stravné lístky I.Q 28.01.2011 956,73€ prevodom
26-2011 SLOVDACH, s.r.o.
Stavebnémé práce
28.01.2011 2729,19€ prevodom
27-2011 ZŠ – Dubovica Odber plynu 18.02.2011 581,54€ prevodom
28-2011 Slovak telekom, a.s.
Splátka za mobilný telefón – T-Mobile
28.01.2011 57,77€ prevodom
29-2011 Mesto Lipany Vyúčtovanie spoločných úradov za 2010 neuvedené -721,53€ prevodom
30-2011 SPP
Splátka za plyn
21.02.2011 256,00€ prevodom
31-2011 TelcoB Kancelárske potreby 18.02.2011 111,30€ prevodom
32-2011 Správa a údržba ciest
Zimná údržba ciest
18.02.2011 141,16€ prevodom
33-2011 Orange a.s. Splátka za mobilný telefón 11.02.2011 47,49€ prevodom
34-2011 STAV-MAJO s.r.o
Stavebný materiál
18.02.2011 204,83€ prevodom
35-2011 Marius Petersen Preprava a zneškodnenie odpadu 18.02.2011 120,43€ prevodom
36-2011 MŠ + ŠJ
Stravné
10.02.2011 91,77€ prevodom
37-2011 Stanislav BUJŇÁK Montážne práce 18.02.2011 534,00€ prevodom
38-2011 Slovak telekom, a.s. Splátka za pevnú linku
18.02.2011 73,18€ prevodom
39-2011 SEAK Orava MRU 18.02.2011 72,00€ prevodom
40-2011 Obec Petrovany
Spracovanie miezd
18.02.2011 255,30€ prevodom
41-2011 Marius Pedersen Preprava a zneškodnenie odpadu 18.02.2011 1264,03€ prevodom
42-2011 Karol Pružinský
Montážne práce
18.02.2011 285,60€ prevodom
43-2011 ARTUM Spracovanie projektu 18.02.2011 1356,00€ prevodom
44-2011 VSE Splátka za elektriku 08.02.2011 2730,00€ prevodom
45-2011 Jaroslav Hrebík Servisné práce 09.03.2011 486,72€ prevodom
46-2011 Alianz Povinné zmluvné poistenie 09.03.2011 262,78€ prevodom
47-2011 Robert VALUCH Stolnotenisový klub 01.03.2011 122,50€ hotovosť
48-2011 FUNKSTAR s.r.o.
Stolnotenisový klub 02.03.2011 51,94€ hotovosť
49-2011 STAV-MAJO s.r.o. Stavebný materiál 09.03.2011 294,39€ prevodom
50-2011 SPP
Splátka za plyn 09.03.2011 241,00€ prevodom
51-2011 Marius Petersen Marius Petersen 09.03.2011 120,43€ prevodom
52-2011 Mesto Lipany
Záloha za spoločný úrad 09.03.2011 2208,25€ prevodom
53-2011 Slovak Telekom, a.s. Splátka za mobilný telefón – T-Mobile 09.03.2011 41,83€ prevodom
54-2011 Orange a.s.
Splátka za mobilný telefón 09.03.2011 41,52€ prevodom
55-2011 Slovak Telekom, a.s. Splátka za pevnú linku 09.03.2011 53,47€ prevodom
56-2011 SOZA
Ver. použ. hud. diel 09.03.2011 20,40€ prevodom
57-2011 OVITEX s.r.o. Obrusy 09.03.2011 316,80€ prevodom
58-2011 Kooperativa
Poistka 09.03.2011 179,25€ prevodom
59-2011 MŠ Dubovica Stravné 09.03.2011 68,47€ prevodom
60-2011 4ARCH STUDIO
Projektová dokumentácia MŠ 11.03.2011 6000,00€ prevodom
61-2011 IFOsoft Update programového vybavenia
24.03.2011 166,56€ prevodom
62-2011 Marius Petersen
Preprava a zneškodnenie odpadu 24.03.2011 636,80€ prevodom
63-2011 Towercom, a.s. Vysielanie TV Markíza 24.03.2011 856,88€ prevodom
64-2011 Marius Petersen Preprava a zneškodnenie odpadu 24.03.2011 636,80€ prevodom
65-2011 MXM spol. sr.o. Ubytovanie – Wisniew
06.04.2011 53,76€ prevodom
66-2011 Premar, s.r.o.
Akumulátor 12V/185
24.03.2011 274,61€ prevodom
71-2011 ZOHT Koordinácia aktivít ZMOS 06.04.2011 99,20€ prevodom
72-2011 ZOHT Členský príspevok 2011 06.04.2011 1503,00€ prevodom
73-2011 Mesto Lipany Podiel za ceny učiteľom 06.04.2011 18,80€ prevodom
74-2011 STAV – MAJO s.r.o
Cement 06.04.2011 204,83€ prevodom
75-2011 SPP Splátka za plyn 06.04.2011 132,00€ prevodom
76-2011 SODEXO PASS SR, s.r.o
Stravné lístky II.Q
06.04.2011 794,50€ prevodom
77-2011 Orange a.s. Splátka za mobilný telefón 06.04.2011 41,00€ prevodom
78-2011 Slovak telekom, a.s.
Splátka za pevnú linku
11.04.2011 49,84€ prevodom
79-2011 Marius Petersen Preprava a zneškodnenie odpadu 11.04.2011 258,58€ prevodom
80-2011 MŠ Dubovica
Stravné
11.04.2011 65,90€ prevodom
81-2011 Hotel KOLCIJA Poskytnutý obed 12.04.2011 56,64€ hotovosť
82-2011 Znak s.r.o
Retardér
15.04.2011 84,00€ hotovosť
83-2011 Marius Petersen Preprava a zneškodnenie odpadu 28.04.2011 387,86€ prevodom
84-2011 V. Gladiš – GLOBUS
Kancelárske potreby
28.04.2011 179,47€ prevodom
85-2011 Domáce potreby, s.r.o MOS – Náradie 28.04.2011 65,86€ prevodom
86-2011 Mesto Lipany
Záloha za spoločný úrad
18.05.2011 2 244,25€ prevodom
88-2011 VSE
Splátky za elektriku
09.05.2011 2 730,00€ prevodom
94-2011 Marius Petersen
Preprava a zneškodnenie odpadu
18.05.2011 1 273,61€ prevodom
102-2011 SPP
Plyn KD – vyučtovanie
31.05.2011 2 391,69€ prevodom
105-2011 Mevako, spol s.r.o
Smetné nádoby 31.05.2011 1 014,00€ prevodom
126-2011 SP Trade

25.07.2011 2 184,13€ prevodom
135-2011 Marius Petersen
Preprava a zneškodnenie odpadu 04.07.2011 1 273,61€ prevodom
141-2011 Mesto Lipany
04.08.2011 2 244,25€ prevodom
142-2011 Porfin – Andraščík
Záloha 26.07.2011 11 000,00€ prevodom
146-2011 VSE
Splátky za elektriku
08.08.2011 2 730,00€ prevodom
170-2011 Miroslav Žvanda
Nábytok OcÚ
31.08.2011 1 344,00€ hotovosť
171-2011 Marius Pedersen
Preprava a zneškodnenie odpadu
08.09.2011 1 273,61€ prevodom
176-2011 Ing. Karol Fábry
Verejné obstar. “Revitalizácia …”
————- 1 960,00€ prevodom
177-2011 ARPROG, a.s.
“Revitalizácie centra …” stavebné práce
————- 408 916,42€ prevodom
188-2011 Ekotherm
Vodoinštalatérske práce
30.09.2011 1 485,67€ prevodom
200-2011 Mesto Lipany
Výkon spoloč. úradov 4Q
20.10.2011 2 240,25€ prevodom
202-2011 Porfin
“Revitalizácia krajiny a …” 26.10.2011 79 000,00€ prevodom
206-2011 Geoplan Prešov, s.r.o
Vyhotovenie grafickej rekonštrukcie prídelových plánov
————- 2 520,00€ prevodom
209-2011 VSE
Splátky za elektriku
08.11.2011 2 730,00€ prevodom
220-2011 Marius Pedersen
Preprava a zneškodnenie odpadu 10.11.2011 1 273,61€ prevodom
 224-2011 Ekotherm Miloš Semančík
Vodoinštaláterské práce vrátane dodaného materiálu
25.11.2011
1572,40 €
prevodom
 237-2011 Roľnícke družstvo Vyšný Slavkov
Drvené kamenivo
07.12.2011
2694,84
prevodomTEST

Číslo

Dátum zverejnenia

Partner

IČO

Cena
69300048609 01.02.2011 SPP 326992 264.00 €
0103998480 01.02.2011 Orange a.s. —— 40.90 €
7721868603 01.02.2011 T-Com —— 60.99 €
2010624543 01.02.2011 SPP —— 21.00 €
583133 01.02.2011 Inprost 31363091 12.80 €ZMLUVY

Názov zmluvy:
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 4/2008
Uzavrel:
SLOVDACH s.r.o. Levočská 1, 064 01  Stará Ľubovňa
a
Obec Dubovica
Popis:
Zmena  základnej sadzby DPH  z 19 na 20 %
Dátum uzavretia zmluvy:
  31. január 2011
Dátum zverejnenia:
31. január 2011
Názov zmluvy:
Dohoda c MK-01339/2011/9.1
Uzavrel:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
a
Obec Dubovica
Popis:
Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry SR – programu Kultúrne poukazy 2011
Dátum uzavretia zmluvy:
7 apríl 2011
Dátum zverejnenia:
20. apríl 2011
Názov zmluvy:
Dohoda c14-§52-2011-NP V-2
Uzavrel:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
a
Obec Dubovica
Popis:
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služiebpre obec.
Dátum uzavretia zmluvy:
17 marec 2011
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2011
Názov zmluvy:
Dohoda c41-§50i-2011-NP I-2-C
Uzavrel:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
a
Obec Dubovica
Popis:
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej
zamestnanosti.
Dátum uzavretia zmluvy:
30. marec 2011
Dátum zverejnenia:
6. apríl 2011
Názov zmluvy:
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
Uzavrel:
Dexia banka Slovensko a.s.
a
Obec Dubovica
Popis:
Dodatok k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A)
Dátum uzavretia zmluvy:
28. mareca 2011
Dátum zverejnenia:
29. marec 2011
Názov zmluvy:
Dodatok č1 k Zmluve č.20/2010
Uzavrel:
Obec Dubovica
a
ARPGOG, akciová spoločnosť poprad
Popis:
Zmena a doplnenie Zmluvy  o dielo č.20/2010
Dátum uzavretia zmluvy:
28. mareca 2011
Dátum zverejnenia:
29. marec 2011
Názov zmluvy:
Dodatok č1 k Zmluve č.25 042/21
Uzavrel:
Marius Petersen
a
Obec Dubovica
Popis:
Aktualizácia cien za vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi a za uloženie odpadu na skládku Ražňany
Dátum uzavretia zmluvy:
–. — 2011
Dátum zverejnenia:
4. apríl 2011
Názov zmluvy:
Dodatok č2 k Zmluve č.25 042/21
Uzavrel:
Marius Petersen
a
Obec Dubovica
Popis:
Aktualizácia zmluvy o vývoze odpadu
Dátum uzavretia zmluvy:
–. — 2011
Dátum zverejnenia:
4. apríl 2011
Názov zmluvy:
Zmluva o dielo 2804/2011
Uzavrel:
SLOVDACH s.r.o.
a
Obec Dubovica
Popis:
Zmluva o dielo
Dátum uzavretia zmluvy:
28. april 2011
Dátum zverejnenia:
29. april 2011
Názov zmluvy:
Zmluva o dielo
Uzavrel:
COPROING s.r.o. Prešov
a
Obec Dubovica
Popis:
Vyhotovenie projektovej dokumentácie Dubovica chodník pre peších
Dátum uzavretia zmluvy:
03.05.2011
Dátum zverejnenia:
5.05.2011
Názov zmluvy:
Dodatok č2 k Zmluve č.20/2010
Uzavrel:
Obec Dubovica
a
ARPGOG, akciová spoločnosť poprad
Popis:
Zmena a doplnenie Zmluvy o dielo č.20/2010
Dátum uzavretia zmluvy:
27. máj 2011
Dátum zverejnenia:
31. máj 2011
Názov zmluvy:
Úrazové poistenie
Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Komunálna poisťovňa
Popis:
Úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie
Dátum uzavretia zmluvy:
31. marec 2011
Dátum zverejnenia:
10. jún 2011
Názov zmluvy:
1. realizačný projekt
Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Úrad vlády Slovenskej republiky
Popis:
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu prác 1. realizačného projektu
Dátum uzavretia zmluvy:
6. jún 2011
Dátum zverejnenia:
16. jún 2011
Názov zmluvy:
Dohoda c57-50j
Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Popis:
Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
Dátum uzavretia zmluvy:
15. jún 2011
Dátum zverejnenia:
28. jún 2011
Názov zmluvy:
Zmluva Genius
Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Hudobná skupina – Genius
Popis:
Zmluva o nájme
Dátum uzavretia zmluvy:
30. jún 2011
Dátum zverejnenia:
1. júl 2011
Názov zmluvy:
PORFIN
Uzavrel:
Obec Dubovica
a
PORFIN, Ing. Peter Andraščík
Popis:
Vodozádržné opatrenia
Dátum uzavretia zmluvy:
26. máj 2011
Dátum zverejnenia:
1. júl 2011
Názov zmluvy:
Dodatok c.1 k dohode c57-50j
Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Popis:
Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
Dátum uzavretia zmluvy:
27. júl 2011
Dátum zverejnenia:
29. júl 2011
Názov zmluvy:
Dodatok c.1 k zmluve o poskytnutí služieb
Uzavrel:
Obec Dubovica
a
ARDE s.r.o.
Popis:
Doplnenie a zmena údajov
Dátum uzavretia zmluvy:
20. september 2011
Dátum zverejnenia:
20. september 2011
Názov zmluvy:
Zmluva o spolupráci
Uzavrel:
Potravinová banka Slovenska, o.z.
a
Obec Dubovica
Popis:
Doplnenie a zmena údajov
Dátum uzavretia zmluvy:
4. novembra 2011
Dátum zverejnenia:
16. novembra 2011
Názov zmluvy:
Dodatok č 1/2011 1k zmluve 188/2011 l. realizačný projekt

Uzavrel:
Obec Dubovica
a
Úrad vlády Slovenskej republiky
Popis:
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu prác 1. realizačného projektu
Dátum uzavretia zmluvy:
02. 11 2011
Dátum zverejnenia:
16. 11. 2011
Názov zmluvy:
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finan. prís
Uzavrel:
MPaRV SR, Bratislava
a
Obec Dubovica
Popis:
Zmena všeobecne zmluvných podmienok k zmluve o poskyt. nenávr. finanč. prís
Dátum uzavretia zmluvy:
16.11.2011
Dátum zverejnenia:
23.11.2011
Názov zmluvy:
Zmluva o elektronickej komunikácii
Uzavrel:
Dôvera zdrav.poisť., a.s. Bratislava
a
Obec Dubovica
Popis:
Zefektívnenie vzájomnej komunikácii prostredníctvom elektronickej pobočky
Dátum uzavretia zmluvy:
25.11.2011
Dátum zverejnenia:
28.11.2011
Názov zmluvy:
Zmluva o využívaní elektronických služieb
Uzavrel:
UNION zdrav. poisťovňa, a.s.
a
Obec Dubovica
Popis:
Zefektívnenie vzájomnej komunikácii prostredníctvom elektronickej pobočky
Dátum uzavretia zmluvy:
21.11.2011
Dátum zverejnenia:
28.11.2011
Názov zmluvy:
Dodatok k zmluve o pripojení
Uzavrel:
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
a
Obec Dubovica
Popis:
Aktivovanie služby Podnikateľ 150
Dátum uzavretia zmluvy:
30.11.2011
Dátum zverejnenia:
01.12.2011
Názov zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená v zmysle ustanovení OZ

Uzavrel:
Peter Kandráč – PEKA Rovinky 1076/11, Lipany
a
Obec Dubovica
Popis:
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebísk
Dátum uzavretia zmluvy:
20.12.2011
Dátum zverejnenia:
27.12.2011
Názov zmluvy:
Zmluva o vykonaní auditu
Uzavrel:
INTERAUDIT UNIVERZAL,s.r.o, Prešov
a
Obec Dubovica
Popis:
vykonanie auditu za rok 2010
Dátum uzavretia zmluvy:
21.12.2011
Dátum zverejnenia:
27.12.2011

OBJEDNÁVKY

do 2013

Číslo objednávky:  predtlač /2013
Popis: objednávka  tlačív na daň z nehnuteľnosti

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29, Bratislava , IČO: 31363091
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:  03.1.2013
Číslo objednávky: 1 /2013
Popis:
Objednávame u Vás posyp MK podľa potreby na základe telefonického zavolania
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
SaÚC PSK,  Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 02.1.2013
Číslo objednávky: 2/2013
Popis:
Objednávamé si u Vás audítorské služby za rok 2012 a konsolidáciu  za rok 2011-2012  v cene 1920,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Audana Audit s.r.o., Svätoplukova 12, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 03.01.2013
Číslo objednávky: 3/2013
Popis:
Objednávka snehovej frézy s príslušenstvom
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Mountfield SK,s.r.o.  Červenej armády 1, Martin, IČO: 36377147
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:  13.02.2013
Číslo objednávky: 4/2013
Popis:
Objednávka kultúrneho vystúpenia “Kandráčovici + Kandráčová+ Poráčová na deň 29.6.2013 o 16,30 hod. Dohodnutá cena 1000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ondrej Kandrač, Mojzesová 7  Košice
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:18.02.2013
Číslo objednávky: predtlač /2013
Popis:
Objednávka stravných lístkov v počte 186 ks  – 3,60/ks
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava, IČO: 35741350
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 2801.2013
Číslo objednávky: 5/2013
Popis:
Objednávka termohlavic a údržba vodovodu v MŠ
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Miloš Semančík, EKOTHERM, Dubovica 150
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 28.01.2013
Číslo objednávky: 6/2013
Popis:
Materiál pre stolný tenis poťahy, drevo, puzdro
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Valuch Róbert, Bajzová 2420/27, Žilina
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 25.01.2013
Číslo objednávky:  e-mail/2013
Popis:
Update programového vybavenia  agendy obecného úradu na rok 2013. Podsystémy FA, IM, PO, EO,DA
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
ifosoft@ifosoft.sk
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:04.02.2013
Číslo objednávky: 7/2013
Popis:
Objednávka kameniva a piesku podľa potreby na základe tel. objednania  počas roka 2013
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
PHB, s.r.o., Železničná 11, Lipany IČO: 36479349
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky
: 6.2.2013
Číslo objednávky: 8/2013
Popis: Objednávame si u Vás výkon stavebného dozoru a vypracovanie technického postupu búracích prác chata Liptov v cene 500,00 €

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
ORIM-TREND, 17.novembra Sabinov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.02.2013
Číslo objednávky: 9/2013
Popis: Objednávka cementu na výrobu zámkovej dlažby  celoročne

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
STAV-MAJO, Železničná 11, Lipany,
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.02.2013
Číslo objednávky: 136/2013
Popis: Hudobná produkcia  na kultúrno spoločenské podujatie pri príležitosti MDŽ v cene 120,00 bez DPH

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Štefan Sýkora, Spišské Podhradie
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
04.03.2013
Číslo objednávky: 10/2013
Popis: Objednávka kancelárskeho nábytku cena 953,00 €

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Miroslav Žvanda, Šarišské Dravce
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.03.2013
Číslo objednávky: 11/2013
Popis:
Objednávka drveného kameniva 0-8  vrátane dopravy
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
C.M.R. Slovakia s.r.o. Bardejovská 13, Ľubotice, IČO: 31721079
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 
17.04.2013
Číslo objednávky: 12/2013
Popis:
Oprava spojky hasičského vozidla Škoda 706  LIAZ
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
SUC PSK, Jesenského 14, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 
16.05.2013
Číslo objednávky: 13/2013
Popis:
Piesok na výrobu dlažby
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
PHB, s.r.o. Kamenica 110, 082 71 Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:  
22.05.2013
Číslo objednávky: 14/2013
Popis:
Oprava 7 tonovej vlečky – príprava STK
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Marian Adamko, Hermanovce
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.5.2012
Číslo objednávky: 15/2013
Popis:
Zapožičanie vibračnej platne – výstavba chodníka
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Domáce potreby, s.r.o., Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.05.2013
Číslo objednávky: 16/2013
Popis:
Oprava miestneho rozhlasu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Peter Červeňák, Dubovica 39, 082 71  Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.05.2013
Číslo objednávky: 17/2013
Popis:
Vodorovné značenie prechodu pre chodcov
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
LINE, s.r.o. Pod Kalváriou 19, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.06.2013
Číslo objednávky: 18/2013
Popis:
Ubytovanie a stravovanie  pre delegaciu z Wišniewa  v cene 54,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
MXM spol. s.r.o. Drienica 29
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.05.2013
Číslo objednávky: 19/2013
Popis:
Oprava rozhlasovej ústredne  – MRV 1100
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Alena Sedláková SEAK, Odborárska 22, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.06.2013
Číslo objednávky:20 /2013
Popis:
Objednávame u Vás novú rozhlasovú ústredňu s montážou
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Šoltys Jaroslav ,  Miaš,  Fričkovce 164
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:  24.06.2013
Číslo objednávky:21 /2013
Popis:
Objednávame u Vása vypracovanie “Monitorovacej správy k projektu “Revitalizácia centra a hmotnej infraštruktúry obce Dubovica”  cena dohodu 50,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ing.Martin Jaržembovský , Stará Ľubovňa
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 2.07.2013
Číslo objednávky: 22/2013
Popis:
Objednávame u Vás  cartidge – Xerox
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Telcob Ivan Bondra Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky:23 /2013
Popis:
Vypracovanie znaleckého posudku na hotel Holcija
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ing.Michal Malina znalec, Kratka 1669/6 Stropkov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:19.07.2013
Číslo objednávky: 24/2013
Popis:
Objednanie rohoži na miestne komunikácie
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Lipkov, s.r.o. Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 31.07.2013
Číslo objednávky: 25/2013
Popis:
Objednanie úprav plochy pre stavebný odpad  cena 50,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Milan Kordiak, Dubovica 44
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 2.8.2013
Číslo objednávky: 28/2013
Popis:
Objednávame u Vás zhotovenie tabuliek – plastové  “Detské ihrisko”
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
LINPO, s.r.o. Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 5.8.2013
Číslo objednávky: 29/2013
Popis:
Objednanie opravy miestneho rozhlasu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Peter Červeňak, Dubovica 39
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 31/2013
Popis:
Ondrej Karabinoš Dubovica 179
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Objednanie elektro – montážnych prác v MŠ Dubovica
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 20.08.2013
Číslo objednávky: 26/2013
Popis:
Objednanie prepravu osôb Dubovica Ľubotín
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Jozef Reišteter ml. Hviezdoslavová 398/49, Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 26.07.2013
Číslo objednávky: 27/2013
Popis:
Objednanie guľášu pre FK v počte 64 osôb
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
RE+MONT , s.r.o. Torysa 360
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 11.08.2013
Číslo objednávky: 32/2013
Popis: Vypracovanie GP k pozemku 699/18

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Štefan Varga Geodetické práce Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 4.9.2013
Číslo objednávky: 35/2013
Popis:
Drvené kamenivo 0-8 vrátane dopravy
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
CMR Slovakia, Bardejovská 13, Ľubotice
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 30.09.2013
Číslo objednávky: 33/2013
Popis:
Tovar – vybavenie kuchyne KD podľa výberu (poháre)
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Stanislav Pribula, Bardejovská 25, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 19.9.2013
Číslo objednávky: 34/2013
Popis:
Oprava plynového kotla
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ekotherm, Miloš Semančík, Dubovica 150
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 24.09.2013
Číslo objednávky:37/2013
Popis:
Oprava tlačiarne
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ivan Bondra Telcob Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 3.9.2013
Číslo objednávky: 38/2013
Popis:
Domáce potreby s.r.o. Lipany
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Drobný tovar podľa výberu
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 3.9.2013
Číslo objednávky: 8/2013
Popis:
Objednávka výkonu stavebného dozoru a vypracovanie tech. postupu búracích prác chata LIPTOV cena dohodou 500 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Mgr. Miroslav Kovalik ORIM, 17 novembra 73 Sabinov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:19.2.2013
Číslo objednávky: 40/2013
Popis:
Vypracovanie dokladov k VO – “Živičná úprava MK v obci cena  dohodou 400,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Mgr. Miroslav Kovalik ORIM, 17 novembra 73 Sabinov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 4.10.2013
Číslo objednávky: 41/2013
Popis:
Objednávame u Vás tovar podľa dodacieho listu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Domáce potreby s.r.o. Sladkovičoá 3, Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 1.10.2013
Číslo objednávky: 42/2013
Popis:
Vyhotovenie tabuliek a kalendárov
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
LIMPO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 8.10.2013
Číslo objednávky:43 /2013
Popis:
Vypracovanie štúdie pre projekt – bytovka
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
GEP Štefan Varga, Boženy Nemcovej 12 Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 10.10.2013
Číslo objednávky: 44/2013
Popis:
Sieť  multifunkčné ihrisko
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10 Bratislava
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 14.10.2014
Číslo objednávky: 45/2013
Popis:
Tovar podľa  potreby pre stolný oddiel
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Róber Valuch  Bajzova 2420/27 Žilina
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 14.10.2013
Číslo objednávky: 46/2013
Popis:
Vyspravenie  výtlkov na MK po zimnom období cena cca 1311,34 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
CMR Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13 Ľubotice
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 14.10.2014
Číslo objednávky: 47/2013
Popis:
Spevnenie krajníc MK  drveným  kamenivom hr. do 100 mm v cene 3,50 /m2
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
CMR Slovakia, Bardejovská 13, Ľubotice
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 19.112013
Číslo objednávky: 48/2013
Popis:
Posypový materiál 0-4 9t aj s dopravou
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
CMR Slovakia, Bardejovská 13, Ľubotice
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 49/2013
Popis:
Kamenné rúry 2 ks
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Mirex armatúry  Železničná 11, Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky:50/2013
Popis:
Objednávame u Vás tovar  pre stolný tenis (botasky)
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
3b, s.r.o., Sabinovská 151 prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 51/2013
Popis:
Aktualizácia dokumentácie BOZP
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
R.D.TERCH, Radoslav Dugas, Jarovnice 246
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 52/2013
Popis:
Posypový  materiál na zimnú údržbu ciest
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Správa a údržba ciest  PSK, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.12.2013
Číslo objednávky: 53/2013
Popis:
Oprava verejného osvetlenia v obci  s dodaním materiálu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Hrabčak Ladislav Ing. elektromontáže, Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.12.2013
Číslo objednávky: 54/2013
Popis:
Vypracovanie aktualizácie finančnej analýzy za projekt MuĽuDu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
ŠFaEU Aktivitiy, s.r.o., Štúrová 13, Stará Ľubovňa
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.11.2013
Číslo objednávky: 55/2013
Popis:
Montáž ,demontáž a opravu vianočných ozdôb
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Hrabčak Ladislav Ing.  elktromontaže, Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky
:6.12.2013
Číslo objednávky: /2013
Popis:

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:

a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 1/2012
Popis:
Objednávka na posyp miestnych komunikácii
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov IČO: 37936859
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
27. januára  2012
Číslo objednávky: 2/2012
Popis:
Objednávka na kuchynské zariadenia podľa vlastného výberu( elektrický  kotol, vodný kúpeľ, tácky otvárač….)
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
GASTRO GALAXI, Branislav Dvoriščák, Stuľany, IČO: 4123108
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
01. februára 2012
Číslo objednávky: 3/2012
Popis:
Objednávka na vyhotovenie projektovej dokumentácie  k stavebnému povoleniu k projektu “Dubovica – chodník pre peších”
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
COPROING, s.r.o., Kúpeľná 6, Prešov IČO: 36504661
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
01. februára 2012
Číslo objednávky: 4/2012
Popis:
Objednávka na kancelárske potreby na rok 2012
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
GLOBUS – Vladimír Gladiš, prevádzka Nám sv. Martina 72, 082 71 Kamenica 298,IČO: 37466933
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
1. februára  2012
Číslo objednávky:  e-mail
Popis:
Objednávka hrniec nerezový s pokrievkou a smaltovaný pekáč s pokrievkou
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
obchod@s.p.trade.sk,Stanislav Pribula – SP TRADE, Bardejovská 25, Prešov, IČO: 37713256
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
14. februára 2012
Číslo objednávky: 78662675 e-mail
Popis:
1x Monitor Samsung BX2240,  2x HP Compaq zostava  – cca  682,40 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G  Bratislava, IČO: 35950226
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
22. marec 2012
Číslo objednávky: 5/2012
Popis:
Odborná poradenská činnosť pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní – v čiastke 550,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Mgr.Miroslav Kovalik – ORIM, 17. novembra 73, Sabinov, IČO: 40291642
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 
29.6.2012
Číslo objednávky: 6/2012
Popis: Objednanie betónu  C 10 (výstavba chodníka) cena dohodou 49€/m3

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
LIBET s.r.o., Kriviansk 49
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.10.2012
Číslo objednávky: 7/2012
Popis: Objednanie služieb pri zhodnocovaní BRO mobilným zariadením na rok 2012 na základe uznesenia VZ ZOHT č. 31/2011 zo dňa 14.12.2012

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
ZOHT, Krivianska 1, Lipany, IČO: 37938231
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
2012
Číslo objednávky: 8/2012
Popis: Objednávame cestný obrubník 100/20/12 v množstve 513 ks  cena dohodou  4,38 s DPH

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
C.M.R. Slovakia s.r.o. Bardejovská 13, Ľubotice, IČO: 31721079
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.10.2012
Číslo objednávky:9/2012
Popis: Drvené kamenivo 0 -8   výstavba chodníka

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
C.M.R. Slovakia s.r.o. Bardejovská 13, Ľubotice, IČO: 31721079
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.10.2012
Číslo objednávky:10/2012
Popis: Vytýčenie potrubia pre plynovod  – chodník pre peších

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
SPP a.s. Bratislava, pobočka Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.10. 2012
Číslo objednávky:11/2012
Popis: Vytýčenie telek. sietí pre výstavbu chodníka

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, pobočka Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.10.2012
Číslo objednávky: 12/2012
Popis: zmné práce pri úprave miestnej komunikácii

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Anton Polomský – stolárstvo, Brezovička 128
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.10.2012
Číslo objednávky:14/2012
Popis: opravu plynového ohrievača vody v MŠ

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Miloš Semančík – EKOTHERM, Dubovica 150
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.12.2012
Číslo objednávky:15/2012
Popis: materiál pre stolný tenis

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Valuch Róbert , Bajzová 2420/27, Žilina
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
11.12.2012
Číslo objednávky:16/2012
Popis:opravu miestneho rozhlasu

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Peter Červeňák, Dubovica 39, 082 71  Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.12.2012
Číslo objednávky:
OBJ.01
Popis:
Objednávka na kancelárske potreby.
Hodnota objednaného plnenia:
prevodom
Dátum zverejnenia:
6. apríl 2011
Číslo objednávky:
OBJ.02
Popis:
Objednávka na elektroinštalačné práce.
Hodnota objednaného plnenia:
prevodom
Dátum zverejnenia:
6. apríl 2011
Číslo objednávky:
OBJ.03
Popis:
Objednávka na svietidlo na VO.
Hodnota objednaného plnenia:
prevodom
Dátum zverejnenia:
6. apríl 2011
Číslo objednávky:
OBJ.04
Popis:
Objenávka na DZN
Hodnota objednaného plnenia:
prevodom
Dátum zverejnenia:
6. apríl 2011
Číslo objednávky:
OBJ.05
Popis:
Objednávky smetných nádob
Hodnota objednaného plnenia:
prevodom –  50 ks /16,00€
Dátum zverejnenia:
6. apríl 2011
Číslo objednávky:
OBJ.06
Popis:
Objednávka  kameňa makadam na  cestu
Hodnota objednaného plnenia:
prevodom
Dátum zverejnenia:
25. október 2011
Číslo objednávky:
OBJ.07
Popis:
Objednávka pneumatiky na traktor  s montážou 
Hodnota objednaného plnenia:
prevodom 
Dátum zverejnenia:
01. november 2011
Číslo objednávky:
OBJ.08
Popis:
Objednávka  min. vody  pre zamestnancov – 2011
Hodnota objednaného plnenia:
prevodom
Dátum zverejnenia:
21. november  2011
Číslo objednávky:
OBJ.09
Popis:
Objednávka vianočné sladkosti  pre zamestnancov  – 2011 sociálny fond
Hodnota objednaného plnenia:
prevodom
Dátum zverejnenia:
21. november 2011

FAKTÚRY


69300048609 – SPP [pdf]

0103998480 – Orange [pdf]

7721868603 – T-Com [pdf]

2010624543 – PP [pdf]

583133 – Inprost [pdf]

01012011 – Stavomontaze [pdf]

FV2011006 – Valuch [pdf]

4563111 – Inprost [pdf]

9907774 – Petit Press [pdf]

20110013 – LIM PO [pdf]

83941183 – Poradca [pdf]

2028023781 – Poradca podnikatela [pdf]

2114277560 – VVS [pdf]

21101010 – O.S.V.O. [pdf]

2250002917 – VSE [pdf]

Stavebné predlohy
Žiadosť o vydanie Rozhodnutia/Oznámenia o určení súpisného čísla [doc, pdf]

Čestné prehlásenie (súhlas so zverejnením r.č.) [doc, pdf ]

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia [doc, pdf]

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby [doc, pdf]

Ohlásenie drobnej stavby [doc, pdf]

Ohlásenie drobnej stavby – plynová prípojka [doc, pdf]

Ohlásenie stavebných úprav [doc, pdf]

Žiadosť o povolenie výrubu drevín mimo lesa [doc, pdf]

Žiadosť o prekopávku  MK [doc, pdf]

Žiadosť o súhlas na odňatie pôdy [doc, pdf]

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby [doc, pdf]

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia, rekonštrukcia [doc, pdf]

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením [doc, pdf]

Uznesenia

Uznesenia  z 34/2014 (pdf)

Uznesenia  z 33/2014 (pdf)

Uznesenia  z 32/2014 (pdf)

Uznesenia  z 31/2014 (pdf)

Uznesenia  z 30/2014 (pdf)

Uznesenia  z 29/2014 (pdf)

Uznesenia  z 28/2014 (pdf)

Uznesenia  z 27/2014 (pdf)

Uznesenia  z 26/2014 (pdf)

Uznesenia  z 25/2014 (pdf)

Uznesenia  z 24/2013 (pdf)

Uznesenia  z 23/2013 (pdf)

Uznesenia  z 22/2013 (pdf)

Uznesenia  z 21/2013 (pdf)

Uznesenia  z 20/2013 (pdf)

Uznesenia  z 19/2012 (pdf)

Uznesenia  z 18/2012 [pdf]

Uznesenia  z 17/2012 [pdf)

Uznesenia  z 16/2012 [pdf]

Uznesenia z  15/2012 [pdf]

Uznesenia z  14/2012 [pdf]

Uznesenia  z 13 /2012 [pdf]

Uznesenia z 12/2012 [pdf]

Uznesenia z  11/2012 [pdf]

Uznesenia z 10/2012 [pdf]

Uznesenia z 09/2012 [pdf]

Uznesenia z 08/2012 [pdf]

Uznesenia z 07/2011[pdf]

Uznesenia z 06/2011 [pdf]

Uznesenia z 05/2011 [pdf]

Uznesenia z 04/2011 [pdf]

Uznesenia z 03/2011 [pdf]

Uznesenia z 02/2011 [pdf]

Uznesenia z 01/2011 [pdf]

Uznesenia z 41/2010 [pdf]

Uznesenia z 40/2010 [pdf]

Uznesenia z 39/2010 [pdf]

Uznesenia z 37/2010 [pdf]

Uznesenia z 36/2010 [pdf]

Uznesenia z 35/2010 [pdf]

Uznesenia z 34/2010 [pdf]

Rozpočet obce

Rozpočet  obce 2016 -2018

Rozpočet obce na rok 2016- Príjmy

Rozpočet obce nar rok 2016 -výdavky

ZŠ- rozpočet na r. 2016 príjmy a výdavky

MŠ-rozpočet  na r. 2016 príjmy a výdavky

 Rozpočet  obce 2015 -2017

* Záverečný účet obce –  2015

  Rozpočet obce 2015- 2017

*   Rozpočet – základná škola

*   Rozpočet –  materská škola

R o k   2014

Záverečný účet za 2014  (pdf)

 Rozpočet  obce 2014

Rok 2013

Záverečný účet za 2013 – hodnotiaca správa  [pdf]

Rozbor (pdf)

Tabuľková časť (pdf)

Programový rozpočet obce 2013 [pdf]

Prílohy:

Rozpočet obce,   MŠ,     ZŠ      na rok 2013  – tabuľková časť

2012

Záverečný účet za 2012 [pdf] Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kapitálové výdavky

Programový rozpočet obce 2012 [pdf]

2011

Programový rozpočet obce 2011 [pdf]

2011

Záverečný účet za rok 2011 [pdf]Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kapitálové výdavky,hodnotiaca správa

2010

Programový rozpočet obce 2010 [doc]

Záverečný účet za 2010 [pdf] – Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kapitálové výdavky, hodnotiaca správa

2009

Záverečný účet za 2009 [pdf] – Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kapitálové výdavky

Všeobecné  záväzné  nariadenia

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dubovica  (pdf),    (Príloha č. 1 k VZN č.1 2016)

VZN č. 2/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Dubovica  (pdf)

VZN č.  7/2015 – Miestne dane   ( pdf )

VZN č. 8/2015- O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   ( pdf)

VZN č.9/2015 – O mieste vylepovania volebných plagátov politických strán a hnutí v čase volebnej kampane  (pdf )

VZN č. 10/2015 – O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Dubovica ( pdf)

VZN č. 11/2015 – O určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych