Silvestrovský výstup na Homulku

Kalčetový turnaj

Vianočný koncert

Mikuláš 2015

Jeseň života  –  Október mesiac úcty k starším 2015

Jurmak 2015

MDD 2015

Deň matiek  2015

MDŽ 2015