Uznesenie od  2015

Uznesenie z 12 2016

uznesenie z 11/2016

uznesenie z  10/2016

uznesenie z  9/2016

uznesenie z 8/2015

uznesenie z 7/2015

uznesenie z 6/2015

uznesenie z 5/2015

uznesenie z 4/2015

uznesenie  z 3/2015

uznesenie  z 2/2015

uznesenie z 1/2014 – ustanovujúce

Reklamy