Obec Dubovica bola úspešná pri podaní projektu “Revitalizácia centra a hmotnej infraštruktúry v roku 2010”. tento projekt je spolufinancovaný európskou úniou. Začiatok stavby november 2010, ukončenie projektu august 2011.

V roku 2011 v obci Dubovica sa začne realizovať projekt z programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky (Vybudovanie záchytných priehradzok na potôčikoch z lúk, pasienok a lesa).