OZNAM

o prerušení distribúcie elektriny

dňa 29.júla   –   31.júla  2014  viac TU

——————————————————————————————————–

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce opätovne  zvoláva   31.   zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    07.07.2014   o 19.00 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka

——————————————————————————————————————————————————

P O Z V A N I E

Vážení spoluobčania, milá mládež, deti

srdečne Vás pozývame  na  “X. Dubovicki jurmak”   dňa 28.06.2014

 

Jurmak 2014 nový

 

————————————————————————————————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

“A” mužstvo dospelých

 8.06.2014   (Nedeľa)- Začiatok   zápasu o 17,00 hod.  (čas odchodu 15.15 hod.)

    Fričovce –  Dubovica

Dorast

  06.06.2014   (piatok)- Začiatok  zápasu o  17.30 hod.     (čas odchodu  16.00  hod.)

    Demjata – Dubovica

Žiaci

 07.06.2014   (Sobota)- Začiatok zápasu o 15.00  hod.  (čas odchodu  13.00 hod.)

 Dulová Ves  –    Dubovica

______________________________________________________________________________________________

O z n a m    vykurovacia sezóna

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto

_______________________________________________________________________________________

Zmena cestovného priadku od 1.06.2014

Spoj č. 11   z   5:45  hod.   – na 5:30

Cestovný poriadok platný od 01.06.2014

Zmena cestovného priadku od 1.03.2014

 

- spoj č. 23 s odchodom z Lipian, AS bude časovo posunutý z 14:10 hod. na 14:15 hod., vratný spoj č. 26 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 14:20 hod. na 14:25 hod.
– spoj č.27 s odchodom z Lipian, AS bude časovo posunutý z 15:20 hod. na 15:30 hod., vratný spoj č. 28 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 15:30 hod. na 15:40 hod.
– spoj č. 6 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 6:05 hod. na 6:03 hod.
– spoj č. 10 s odchodom z Dubovice, horný koniec o 6:40 hod. bude mat’ zachádzku na zastávku Lipany, Gľace most. Tento spoj privezie žiakov priamo k základnej škole, čím sa zvýši bezpečnosť’ žiakov, ktorí nebudú prechádzať  cez hlavnú cestu. Zachádzkou na zastávku Lipany, Gľace, most u tohto spoja odbor dopravy vyhovel žiadosti riaditeľstvu Základnej školy, ul. Hviezdoslavova, Lipany.
– spoj č. 21 a 121, na žiadosť  starostu obce Ďačov, bude mat’ jednotný odchod z Lipian, AS o 14:15 hod.
Spoj s odchodom z Dubovice, horný koniec o 5:20 hod. pripadne o 5:15 hod. bol posledné roky prispôsobovaný s príchodom do Lipian k odchodu vlaku smerom do Prešova. Spoj č. 2s odchodom z Ďačova o 4:45 hod. a z Dubovice, horný koniec o 4:55 hod. bol schválenýodborom dopravy s platnosťou od 15. 12. 2013. Na žiadosť’ starostov obcí Dubovica a Ďačova,bol odchod spoja č. 2 z Ďačova upravený zo 4:45 hod na 4:35 hod., z Dubovice, horný koniec zo4:55 hod na 4:45 hod., s príchodom do Lipian o 4:55 hod, s platnosťou od 1. 2. 2014, aby spoj
mal pripoj k vlaku s odchodom z Lipian o 5:01 hod. Z vyššie uvedeného, o zavedenie spoja o 5:20 hod. odbor dopravy nevyhovuje.

Cestovný poriadok platný od 01.03.2014

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.