Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,  keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Milí naši dôchodcovia, prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života.
Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.
Všetko dobré Vám zo srdca želá starosta obce

Pozvanie

Plagát úcta k starším 2014

————————————————————————————————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

“A” mužstvo dospelých

 26.10.2014   (Nedeľa)- Začiatok   zápasu o 14.00 hod.  (čas odchodu    hod.)

     Dubovica – Hermanovce

Dorast

  25.10.2014   (sobota)- Začiatok  zápasu o  14.30 hod.     (čas odchodu  .00  hod.)

     Dubovica – Župčany

Žiaci

 26.10.2014   (Nedeľa)- Začiatok zápasu o 11.30  hod.  (čas odchodu  00 hod.)

   Dubovica – Kapušany

______________________________________________________________________________________________

O z n a m    vykurovacia sezóna

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto

_______________________________________________________________________________________

Zmena cestovného priadku od 1.06.2014

Spoj č. 11   z   5:45  hod.   – na 5:30

Cestovný poriadok platný od 01.06.2014

Zmena cestovného priadku od 1.03.2014

 

- spoj č. 23 s odchodom z Lipian, AS bude časovo posunutý z 14:10 hod. na 14:15 hod., vratný spoj č. 26 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 14:20 hod. na 14:25 hod.
– spoj č.27 s odchodom z Lipian, AS bude časovo posunutý z 15:20 hod. na 15:30 hod., vratný spoj č. 28 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 15:30 hod. na 15:40 hod.
– spoj č. 6 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 6:05 hod. na 6:03 hod.
– spoj č. 10 s odchodom z Dubovice, horný koniec o 6:40 hod. bude mat’ zachádzku na zastávku Lipany, Gľace most. Tento spoj privezie žiakov priamo k základnej škole, čím sa zvýši bezpečnosť’ žiakov, ktorí nebudú prechádzať  cez hlavnú cestu. Zachádzkou na zastávku Lipany, Gľace, most u tohto spoja odbor dopravy vyhovel žiadosti riaditeľstvu Základnej školy, ul. Hviezdoslavova, Lipany.
– spoj č. 21 a 121, na žiadosť  starostu obce Ďačov, bude mat’ jednotný odchod z Lipian, AS o 14:15 hod.
Spoj s odchodom z Dubovice, horný koniec o 5:20 hod. pripadne o 5:15 hod. bol posledné roky prispôsobovaný s príchodom do Lipian k odchodu vlaku smerom do Prešova. Spoj č. 2s odchodom z Ďačova o 4:45 hod. a z Dubovice, horný koniec o 4:55 hod. bol schválenýodborom dopravy s platnosťou od 15. 12. 2013. Na žiadosť’ starostov obcí Dubovica a Ďačova,bol odchod spoja č. 2 z Ďačova upravený zo 4:45 hod na 4:35 hod., z Dubovice, horný koniec zo4:55 hod na 4:45 hod., s príchodom do Lipian o 4:55 hod, s platnosťou od 1. 2. 2014, aby spoj
mal pripoj k vlaku s odchodom z Lipian o 5:01 hod. Z vyššie uvedeného, o zavedenie spoja o 5:20 hod. odbor dopravy nevyhovuje.

Cestovný poriadok platný od 01.03.2014

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.